تماس با بسپار پایش پارس

آدرس

دانشگاه فردوسی مشهد، بین دانشکده ادبیات و کشاورزی، بعد از خوابگاه پردیس 1، انتهای کوچه اداره امور تغذیه، مرکز رشد 6، شرکت بسپار پایش ­پارس

شماره‌های تماس

051-38769231

051-38762230

9079 250 0915

فکس

051-38769232

کد پستی

9177948958

"(الزامی)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .