قوانین و مقررات

شرکت فنی مهندسی بسپار پایش پارس در راستای سیاست توسعه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی با ارائه خدمات به کلیه سازمان ها، ارگان های دولتی، دانشگاه ها، شرکت های خصوصی، آزمایشگاه های شیمی، آزمایشگاه های پزشکی و دندان پزشکی، آزمایشگاه بتن و خاک و صنایع مختلف، در تلاش است تا گامی مؤثر در جهت تأمین مواد و تجهیزات شیمیایی موردنیاز مشتریان عزیز بردارد. از جمله این ملزومات می‌توان به مواد ذیل اشاره کرد:

1- مواد شیمیایی با برندهای merck، sigma، scharlau، Himedia، ChemLab، QUELAB و …

2- انواع شیشه آلات آزمایشگاهی

3- کلیه کاغذهای صافی و فیلترهای سرسرنگی جهت فیلتراسیون

4- دستگاههای ابزار دقیق از قبیل ترازوهای حساس و آنالیتیکال، کولیس دیجیتال و …

5- دستگاههای حرارتی از قبیل آون، کوره آزمایشگاهی، انکوباتور معمولی و یخچال دار، آون تجت خلأ، اتوکلاو و …

6- دستگاه pHمتر، ECمتر، یون متر، رفرکتورهای دستی و رومیزی، ویسکوزیمتر، میکروسکوپ، رنگ سنج و …

7- انواع سمپلرهای ثابت و متغیر و سرنگ های HPLC و GC

8- انواع همزن های مغناطیسی و مکانیکی، هات پلیت، دستگاه های نقطه ذوب و احتراق، اجاق های سوکسله، انواع شیکر، روتاری و …

9- اقلام مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی از قبیل دستکش های جراحی و نیتریل، کلاه، سرسمپلر، میکروتیوپ و …

10- دستگاههای شناسایی و اندازه گیری از قبیل اسپکتروفتومتر، HPLC، ICP، GCMS، FTIR، TGA، DSC، MFR و …