شرح آزمون

آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی یک ابزار بنیادی در آنالیز حرارتی است و در بسیاری صنایع از قبیل داروسازی، پلیمر، کشاورزی، مطالعه نیمه هادی ها ، صنایع غذایی و غیره کاربرد دارد. در این آزمون مقداری از ماده گرم یا سرد و تغییرات ظرفیت حرارتی آن با گرما ثبت میشود. بررسی تغییرات ظرفیت حرارتی امکان تشخیص انتقالاتی از قبیل ذوب، انتقالات شیشه ای، تغییرات فازی و پخت را میدهد . در کالریمتری روبشی تفاضلی انرژی مورد نیاز برای برقراری اختلاف دمایی صفر بین ماده و نمونه مرجع به صورت تابعی از دما یا زمان اندازه گیری میشود. این آزمون امکان تشخیص اثرات حرارتی گرماگیر و گرمازا، آنتاپی های انتقال و واکنش (مساحت پیکها)، تعیین دماهای انتقال و اندازه گیری ظرفیت گرمایی را فراهم میکند. نمونه باید به خوبی در ظرف نمونه متراکم شود و با ظرف نمونه در تماس حرارتی مناسب باشد تا تعداد حفره ها بین ذرات نمونه به حداقل برسد. بدین ترتیب تاثیر مقدار پایین رسانایی حرارتی هوا بر نتایج DSC ناچیز خواهد بود. گاز N2 با درجه خلوص بالا رایج ترین گاز مورد استفاده می باشد. طبیعت گازی که استفاده میشود تاثیر مهمی بر شکل پیک DSC دارد …

گستره کنترل دما: در صورت استفاده از نیتروژن مایع -100 C°~800 C°

دقت اندازه­گیری دما: ±0.1 C°

دقت اندازه­گیری تغییرات آنتالپی (DSC): 0.01μW

قابلیت کنترل دما به صورت دینامیک و ایزوترم

مجهز به سیستم سرمایش مکانیکی و نیتروژن مایع

مجهز به شیر برقی و فلومتر، امکان کنترل خودکار دبی گازهای نیتروژن و اکسیژن از طریق نرم افزار

نرم­افزار مجهز به منو کالیبراسیون دوره­ای پارامترهای دما و آنتالپی با مواد مرجع

قابلیت پردازش داده­ها و اندازه­گیری پارامترهای حرارتی نظیر زمان اکسیداسیون (OIT)، دمای ذوب (Tm)، دمای شیشه­ای (Tg)، تعیین درصد ژل، دمای بلورینگی (TC)، ترکیب درصد آلیاژ، سینیتیک واکنش (تغییرات آنتالپی حاصل از واکنش­های شیمیایی و فیزیکی)، درصد تبلور و …

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *