پوشش شیشه های های بسیاری از اتومبیل ها و ساختمان ها به کمک یک لایه شفاف فیلم، مانع عبور سطح مازاد نور خورشید و سبب افزایش بهره وری در هزینه های سرمایشی می شوند. از طرف دیگر شیشه های سازگار با محیط زیست، با استفاده از پوشش سلول های خورشیدی، به ژنراتورهای کوچک برق تبدیل می شوند

اخیزا” دانشمندان چینی موفق به ساخت ماده ای شده اند که به صورت همزمان علاوه بر محدود کردن میزان نور عبور داده شده، می تواند از آن برای تولید انرژی الکتریکی نیز استفاده کند. بر اساس پیشبینی انجام شده توسط این محققین، شیشه های پوشیده شده از این ماده جدید و یا حتی پرده های پنجره ای، می تواند تا ۵۰% کاهش هزینه های برق را به ارمغان آورد. هین لپ، استاد علوم و مهندسی مواد می گوید: “ما نوآوری مواد و طراحی فیلم نوری را برای رسیدن به هدف تولید همزمان انرژی خورشیدی و ایجاد عایق حرارتی در یک فیلم را ترکیب کردیم.” وی گفت: “بهره وری انرژی محصول ما برای خانه از دو جنبه است: تولید انرژی و صرفه جویی در انرژی”. این محقق می گوید: ماده اصلی ما برای تبدیل نور خورشیدی به برق، یک نیمه رسانای پلیمری است. و ما موفق به طراحی ساختار شیمیایی شدیم که می توانیم میزان جذب آن را تنظیم کنیم. این ماده آلی دارای خواص جذاب بسیار منحصر به فردی است و می تواند نور مادون قرمز را به صورت انتخابی جذب کند و در عین حال اجازه می دهد بخش مهمی از نور مرئی از آن عبور کند. منبع: https://www.popsci.com/solar-power-windows-keep-sun-out#page-3http://polympart.com/765635/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اخیزا” دانشمندان چینی موفق به ساخت ماده ای شده اند که به صورت همزمان علاوه بر محدود کردن میزان نور عبور داده شده، می تواند از آن برای تولید انرژی الکتریکی نیز استفاده کند. بر اساس پیشبینی انجام شده توسط این محققین، شیشه های پوشیده شده از این ماده جدید و یا حتی پرده های پنجره ای، می تواند تا ۵۰% کاهش هزینه های برق را به ارمغان آورد. هین لپ، استاد علوم و مهندسی مواد می گوید: “ما نوآوری مواد و طراحی فیلم نوری را برای رسیدن به هدف تولید همزمان انرژی خورشیدی و ایجاد عایق حرارتی در یک فیلم را ترکیب کردیم.” وی گفت: “بهره وری انرژی محصول ما برای خانه از دو جنبه است: تولید انرژی و صرفه جویی در انرژی”. این محقق می گوید: ماده اصلی ما برای تبدیل نور خورشیدی به برق، یک نیمه رسانای پلیمری است. و ما موفق به طراحی ساختار شیمیایی شدیم که می توانیم میزان جذب آن را تنظیم کنیم. این ماده آلی دارای خواص جذاب بسیار منحصر به فردی است و می تواند نور مادون قرمز را به صورت انتخابی جذب کند و در عین حال اجازه می دهد بخش مهمی از نور مرئی از آن عبور کند. منبع: https://www.popsci.com/solar-power-windows-keep-sun-out#page-3http://polympart.com/765635/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اخیرا” دانشمندان چینی موفق به ساخت ماده ای شده اند که به صورت همزمان علاوه بر محدود کردن میزان نور عبور داده شده، می تواند از آن برای تولید انرژی الکتریکی نیز استفاده کند. بر اساس پیشبینی انجام شده توسط این محققین، شیشه های پوشیده شده از این ماده جدید و یا حتی پرده های پنجره ای، می تواند تا ۵۰% کاهش هزینه های برق را به ارمغان آورد. هین لپ، استاد علوم و مهندسی مواد می گوید: “ما نوآوری مواد و طراحی فیلم نوری را برای رسیدن به هدف تولید همزمان انرژی خورشیدی و ایجاد عایق حرارتی در یک فیلم را ترکیب کردیم.” وی گفت: “بهره وری انرژی محصول ما برای خانه از دو جنبه است: تولید انرژی و صرفه جویی در انرژی”. این محقق می گوید: ماده اصلی ما برای تبدیل نور خورشیدی به برق، یک نیمه رسانای پلیمری است. و ما موفق به طراحی ساختار شیمیایی شدیم که می توانیم میزان جذب آن را تنظیم کنیم. این ماده آلی دارای خواص جذاب بسیار منحصر به فردی است و می تواند نور مادون قرمز را به صورت انتخابی جذب کند و در عین حال اجازه می دهد بخش مهمی از نور مرئی از آن عبور کند.

منبعThese windows could keep the sun out while powering your house

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *