آزمون کشش ( تست کشش) یکی از آزمون‌های مخرب علم مواد است که در آن یک نمونه تحت اثر کشش تک محوری تا حد شکست مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از آزمون به‌طور معمول برای انتخاب یک ماده به منظور کنترل کیفیت و پیش‌بینی اینکه چگونه یک ماده تحت انواع دیگری از نیروها واکنش نشان می دهد به کار می‌رود. خواصی که به‌طور مستقیم از طریق آزمون کشش اندازه‌گیری می‌شوند عبارتند از: مقاومت کششی نهایی، بیشترین افزایش طول و کمترین کاهش در مساحت نمونه. همچنین از این اندازه‌گیری‌ها خواص زیر نیز می‌تواند تعیین شود: مدول یانگ، نسبت پواسون، استحکام تسلیم و کرنش سختی ماده. آزمون کشش تک محوری برای تعیین خواص مواد همسانگرد به کار می‌رود و برای مواد ناهمسانگرد مانند کامپوزیتها از آزمون دو محوری استفاده می‌شود …

مدل 5 تن/ ظرفیت گستره نیرو 50 KN

گستره حرکت فک 900 mm

 سرعت حرکت فک 0.05 to 500 mm/min

فاصله بین 2 ستون 406 mm

دقت اندازه­گیری لودسل ±%0.5

دقت اندازه­گیری سرعت <%0.5

قابلیت اتصال اکتنسیومتر (Long Distance Ex.) با دقت 0.01 mm

قابلیت انجام آزمون کشش، سفتی حلقوی، خمش و …

اندازه­گیری میزان مقاومت کششی، مقاومت بر سطح، ازدیاد طول کششی، تنش در نقطه تسلیم و … پس از آزمون

قابلیت گزارش آزمون بر روی USB Flash Memory

دارای بخش کالیبراسیون در نرم افزار به منظور کالیبراسیون پارامتر نیرو، تنش، جابجایی و کرنش

دارای قابلیت برنامه ریزی پارامترها و اطلاعات مورد نیاز در آزمون

نمودار تنش- کرنش یا نیرو- جابجایی/ کنترل سرعت، موقعیت، نیرو و کرنش

تعریف روش های تست (کشش، فشار، سیکلیک، مرحله ای، خزش، رهایش، سختی فوم و … و روش های مورد نظر دیگر)

تعریف گزارش تست (نقاط کلاسیک،: پیک، شکست، تسلیم، تسلیم بالایی، تسلیم پایینی، تسلیم میانی، تسلیم به روش افست- نقاط فیلتر شده، در نقاط مشخص شده نیرو، جابجایی، تنش، کرنش و میانگین یک محدوده-نقاط به روش کلیک کردن: امکان کلیک روی هر نقطه از نمودار)

تغییر واحد (MKS، SI، BS و گزینه های قابل تعریف)

مقایسه چند نتیجه (نمودار: امکان روی هم انداختن با شیفت دادن نمودارها، نتایج: حداکثر- حداقل، انحراف معیار و میانگین هر نقطه از نمودارها)

 

  

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *